Audio

Prologue   प्रस्तावना
Album: Trushart Pathik   तृषार्त पथिक  

Journey Home - Marathi - Section 1

तृषार्त पथिक - भाग 1

Speaker: HG Raghupati Prabhu

Date: 02 March 2012

Search Tags:   एका पाश्चात्य तरुणाची पशुपती नाथ मंदिरात दर्शनासाठी अद्भुत तळमळ, रोमांचित करणारा अनुभव
  Number of Views: 1469     More Media

Visit Count#
13,61,019